Prázdne

Spolu: 0,00 €

Spodné prádlo eu

Sťahovacie, športové a zdravotné spodné prádlo

Fungujeme štandardne, kuriér doručuje (podľa našich klientov) štandardne, jedine osobný odber nie je možný. Odporúčania a aktuálne informácie sa dočítate v blogu o aktuálnej situácii.

 

respirator FFP2
Priemerné hodnotenie: 5 (1 hodnotenie)

Respirátor FFP2 - 20 kusov

Kód tovaru:
Ochranná maska na tvár.
Jiangsu Stars
Bežná cena130,00 €
Naša cena96,00 €
Dostupnosť: 
Skladom

Cena po zľave za jeden kus - 4,80 eur

Respirátor máme skladom a dodávame do 24hodín

Respirátor FFP2 mušlového tvaru je anatomický prispôsobivý tak, aby čo najlepšie priliehal k tvári. Chráni pred vdychovaním nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia a taktiež chráni aj proti koronavirúsu COVID-19. Respirátor FFP2 má 95 % účinnosť filtrácie častíc s priemerom 0,3 μm.

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odporúča používanie respirátorov FFP2 pre zdravotníckych pracovníkov a lekárov, ktorý prichádzajú do kontaktu s pacientmi s COVID-19.(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf)

Skladá sa z troch častí a to z netkanej textílie, filtračnej vrstvy a vpichovanej netkanej textílie. Uchytenie je pomocou gumičky okolo hlavy nad a pod uchom.

Kategória FFP2 zaručuje ochranu až do 12-násobku NPK-P/PEL netoxických a stredne toxických aerosólov.

Technické parametre: 

 • 95% účinnosť filtrácie častíc s priemerom  0,3 μm
 • bez výdychového ventilu - chráni Vás aj okolie
 • jednorázové použitie
 • netkaná textília
 • filtračná vrstva
 • uchytenie gumičkou
 • ergonomicky tvarovaný
 • univerzálna veľkosť
 • podlieha norme EN149:2001+A1:2009

Dňa 6.4.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z. z.  o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v ktorom sa obmedzuje predaj a distribúcia ochranných prostriedkov kategórie FFP2 a FFP3 inej osobe ako:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
      1. práca s nebezpečnými látkami,
      2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším,      napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
      3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
      4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
      5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
      6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
      7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
      8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
      9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
     10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
     11. nanášanie náterových látok,
     12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
     13. strojové brúsenie dreva,
     14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
     15. práca v archívoch.
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Vzhľadom k tejto skutočnosti bude predaj umožnený len zákazníkom podľa bodu a) až h) vyššie uvedeného zákona č. 69/2020 Z.z.

Do poznámky k objednávke prosím uveďte na základe ktorého písmena vyššie uvedeného paragrafu zákona spĺňate požiadavky na kúpu respirátora FFP2. Splnenie podmienky si budeme dodatočne overovať napr. prostredníctvom obchodného registra, resp.Vás budeme kontaktovať a požadovať predloženie dokladov, že spĺňate podmienky podľa vyššie uvedeného zákona. Tovar budeme odosielať až po overení týchto skutočností. Do poznámky v objednávke prosím uveďte IČO, DIČ, IČ DPH.

Správne nosenie respirátora:

 • Okraje respirátora musia tesne priliehať na tvár, aby sa zabránilo bočnému vnikaniu vzduchu pod respirátor. Správne uchytenie je dosiahnuteľné iba tam, kde je dobré utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre. Preto je vhodné pred použitím oholiť výrazne strnisko,prípadne fúzy.
 • Pred nasadením respirátora je potrebné si umyť ruky mydlom a vodou. Respirátor má zakrývať ústa, nos aj bradu. Upravte nosovú sponu a okraje tak, aby bola zaistena tesnosť a aby respirátor neodstával.
 • Vymeniť sa musí po každom použití,ak sa dýchanie sťažuje, taktiež ak je poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár. Pri snímaní respirátora z tváre sa nedotýkajte prednej časti, ale zložte ho pomocou gumičiek.  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Respirátor nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ani vymeniť.

Certifikát:certifikát

Podobné produkty